Συλλαλητήριο ΟΜΕ-ΟΤΕ (2/6/2011)

Επικοινωνία

Τζώρτζ 10, 10677 Αθήνα

E-mail: info@dakepase-ote.gr

Τηλ.: 210 33 00 048

Fax: 210 33 02 199